bel gratis 0800-2040
PMA

Vergoedingen PMA zorgverzekering 2019

Identiek aan de voorwaarden van Menzis

De PMA zorgverzekering is volledig ondergebracht bij Menzis. De vergoedingen en de verzekeringsvoorwaarden zijn gelijk aan de reguliere vergoedingen en de verzekeringsvoorwaarden van Menzis. Betaling van premie en uitbetaling van declaraties verlopen direct via Menzis.

PMA zorgverzekering, vergoedingen
PMA logo
 

Vergoedingen

De basisverzekeringen

De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. De globale vergoedingenwijzer van Menzis geeft een ruim overzicht van de vergoedingen van de basisverzekeringen. U kunt de globale vergoedingenwijzer online inzien of downloaden.

Bekijk de globale vergoedingenwijzer »

Verzekeringsvoorwaarden

Inzien of downloaden

Op alle basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen zijn de verzekeringsvoorwaarden van Menzis van toepassing. U kunt deze online inzien of downloaden.

Bekijk de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis Voordelig »

Bekijk de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis »

Bekijk de verzekeringsvoorwaarden Menzis Basis Vrij »

Vergoedingen

Aanvullende verzekeringen

De onderstaande overzichten zijn bedoeld om de aanvullende verzekeringen makkelijk met elkaar te vergelijken en geven een globale omschrijving van de prestaties waarop u aanspraak kunt maken.

Er kunnen voorwaarden zijn opgenomen die in de onderstaande overzichten niet zijn vermeld. U moet aan deze voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op de desbetreffende zorg. Hierbij kunt u denken aan een verwijzing van uw huisarts, maar ook aan de voorwaarde dat uw zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging, of dat u voorafgaand toestemming van Menzis moet hebben gekregen. Er kunnen ook beperkingen gelden, zoals een maximale vergoeding.

Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis op deze pagina of bel gratis 0800-2040.ExtraVerzorgd 1   ExtraVerzorgd 2   ExtraVerzorgd 3
  Bekijk de zorgkaart » Bekijk de zorgkaart » Bekijk de zorgkaart »
Acnebehandeling€ 200€ 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelenMax. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 400
Max. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 600
Bevalling en kraamzorg   
Borstvoeding  € 200 € 200
Kraamzorg eigen bijdrage100%100%
Kraamzorg na adoptie  16 uur 16 uur
Kraamzorg na opname  16 uur 16 uur
Meerlinguitkering  € 250 € 250
Verloskamer eigen bijdrage  100% 100%
Brillen / contactlenzen per twee kalenderjaren€ 75€ 125
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden100%100%100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland€ 100€ 100€ 150
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg€ 250€ 250€ 250
Camouflagemiddelen en -therapie  € 200 € 200
Cursussen   € 50 € 100
Diëtetiek  2 uur 4 uur
Dieetpreparaat € 100€ 100€ 150
Epilatie gehele verzekeringsduur  80% tot € 500 80% tot € 1.000
Ergotherapie     5 uur
Fysiotherapie en oefentherapie9 behandelingen18 behandelingen32 behandelingen
Geneesmiddelen eigen bijdrage€ 100€ 200
Griepvaccinatie  100% 100%
Hospice of Bijna-Thuis-Huis  € 35 per dag tot € 3.200 € 35 per dag tot € 3.200
Kinderopvang bij ziekenhuisopname  € 20 per dag max. 3 maanden € 20 per dag max. 3 maanden
Mantelzorg     
Mantelzorgcursussen  € 100 € 150
Mantelzorgmakelaar per twee kalenderjaren  € 350 € 350
Mantelzorg vervanging  15 dagen 15 dagen
Overgangsconsulent  € 200 € 200
Patiëntenverenigingen     
Cursus  € 50 € 100
Lidmaatschap  € 50 € 50
Therapie € 100 € 100
Plaswekker  100% éénmalig 100% éénmalig
Pruiken en alternatieven voor een pruik€ 100 € 200 € 300
Reiskosten ziekenbezoek eerste 500km voor eigen rekening  € 0,25 per km tot max. € 150 € 0,25 per km tot max. € 250
Softbrace of spalk  € 50 € 50
Sport Medisch Advies€ 100€ 150€ 250
Sterilisatie man  € 300 € 300
Sterilisatie vrouw  € 1.200 € 1.200
Steunpessarium  100% 100%
Stottertherapie € 200 € 300 € 700
Vaat- en/of pigmentbehandeling  € 200 € 200
Verblijfskosten logeer- of gasthuis bezoekend gezinslid  € 300 € 450
Verblijfskosten logeer- of gasthuis patiënt  € 350 € 350
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen€ 100€ 150€ 200
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar100%100%100%

 

 

 
Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis » of bel gratis 0800-2040.Kies ExtraVerzorgdKies ExtraVerzorgdKies ExtraVerzorgd


* Voor TandVerzorgd 750 geldt voor vergoeding van kronen, bruggen, implantaten en orthodontie een wachttijd. Meer informatie over de wachttijd »
TandVerzorgd 250 voor 9,81 euro per maand TandVerzorgd 500 voor 16,15 euro per maand TandVerzorgd 750 voor 28,75 euro per maand
  Bekijk de zorgkaart » Bekijk de zorgkaart » Bekijk de zorgkaart »
Vergoeding van tandheelkunde Maximaal € 250 Maximaal € 500 Maximaal € 750*
Periodieke controles 100% 100% 100%
Alle tandheelkundige behandelingen uitgezonderd uitwendig bleken, snurkbeugel, algehele narcose, kaakoverzichtsfoto tot 18 jaar en orthodontie 80% 80% 80%
Orthodontie vanaf 18 jaar
(er kan een wachttijd zijn van een jaar)
80% max. € 500
Orthodontie tot en met 17 jaar
(er geldt een wachttijd van een jaar)
100% max. € 2.000
Tandongevallen Max. € 10.000 Max. € 10.000 Max. € 10.000
Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis » of bel gratis 0800-2040. Kies TandVerzorgd Kies TandVerzorgd Kies TandVerzorgd
JongerenVerzorgd slechts 14,35 euro per maand Aanvullend 11,95 euro per maand ExtraAanvullend 19,95 euro per maand
  Bekijk de zorgkaart » Bekijk de zorgkaart » Bekijk de zorgkaart »
Acnebehandeling€ 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelenMax € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 200
Brillen / contactlenzen per twee kalenderjaren€ 75
en korting met SamenGezond
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden100%100%100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland€ 100
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg€ 250€ 250€ 250
Fysiotherapie en oefentherapie9 behandelingen9 behandelingen9 behandelingen
Sport Medisch Advies€ 250
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen€ 150
Voorbehoedsmiddelen100%
Camouflagemiddelen en -therapie € 200
Epilatie gehele verzekeringsduur 80% tot € 500
Softbrace of spalk € 50
Stottertherapie € 300
Vergoeding van tandheelkunde Maximaal € 150 Maximaal € 250 Maximaal € 500
Periodieke controles100%80%100%
Vullingen80%80%80%
Verdovingen80%80%80%
Tandsteen verwijderen80%80%80%
Chirurgische hulp80%80%80%
Röntgenfoto's80%80%80%
Wortelkanaalbehandelingen80%80%80%
Alle tandheelkundige behandelingen 
  80%
Geen vergoeding voor uitwendig bleken, snurkbeugel, algehele narcose, kaakoverzichtsfoto tot 18 jaar, kronen, bruggen, orthodontie, prothesen, implantaten, inlays, parodontologie en gnathologie. Geen vergoeding voor snurkbeugel, algehele narcose, kaakoverzichtsfoto tot 18 jaar, kronen, bruggen, orthodontie, prothesen, implantaten, inlays, parodontologie en gnathologie. Geen vergoeding voor uitwendig bleken, snurkbeugel, algehele narcose, kaakoverzichtsfoto tot 18 jaar, kronen, bruggen, orthodontie, prothesen, implantaten, inlays, parodontologie en gnathologie.
Tandongevallen Maximaal € 10.000Maximaal € 10.000Maximaal € 10.000
Lees voor volledige informatie over eventuele beperkingen en/of voorwaarden de verzekeringsvoorwaarden van Menzis » of bel gratis 0800-2040.Kies JongerenVerzorgdSluit (Extra)Aanvullend afSluit (Extra)Aanvullend af
ExtraVerzorgd 1
Bekijk de zorgkaart »  
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland€ 100
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg€ 250
Dieetpreparaat€ 100
Fysiotherapie en oefentherapie9 behandelingen
Pruiken en alternatieven vor een pruik€ 100
Sport Medisch Advies€ 100
Stottertherapie€ 200
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen€ 100
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar100%
Kies ExtraVerzorgd


ExtraVerzorgd 2
Bekijk de zorgkaart »  
Acnebehandeling€ 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelenMax. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 400
Bevalling en kraamzorg 
Borstvoeding € 200
Kraamzorg eigen bijdrage100%
Kraamzorg na adoptie 16 uur
Kraamzorg na opname 16 uur
Meerlinguitkering € 250
Verloskamer eigen bijdrage 100%
Brillen / contactlenzen per twee kalenderjaren€ 75
en korting met SamenGezond
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland€ 150
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg€ 250
Camouflagemiddelen en -therapie € 200
Cursussen € 50
Diëtetiek 2 uur
Dieetpreparaat € 100
Epilatie gehele verzekeringsduur 80% tot € 500
Fysiotherapie en oefentherapie18 behandelingen
Geneesmiddelen eigen bijdrage€ 200
Griepvaccinatie 100%
Hospice of Bijna-Thuis-Huis € 35 per dag tot € 3.200
Kinderopvang bij ziekenhuisopname € 20 per dag max. 3 maanden
Mantelzorg  
Mantelzorgcursussen € 100
Mantelzorgmakelaar per twee kalenderjaren € 350
Mantelzorg vervanging 15 dagen
Overgangsconsulent € 200
Patiëntenverenigingen  
Cursus € 50
Lidmaatschap € 50
Therapie € 100
Plaswekker 100% éénmalig
Pruiken en alternatieven voor een pruik € 300
Reiskosten ziekenbezoek eerste 500 km voor eigen rekening € 0,25 per km tot max. € 150
Softbrace of spalk € 50
Sport Medisch Advies€ 150
Sterilisatie man € 300
Sterilisatie vrouw € 1.200
Steunpessarium 100%
Stottertherapie € 300
Vaat- en/of pigmentbehandeling € 200
Verblijfskosten logeer- of gasthuis bezoekend gezinslid € 300
Verblijfskosten logeer- of gasthuis patiënt € 350
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen€ 150
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar100%
Kies ExtraVerzorgd


ExtraVerzorgd 3
Bekijk de zorgkaart »  
Acnebehandeling€ 200
Alternatief behandelwijzen / geneesmiddelenMax. € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 600
Bevalling en kraamzorg 
Borstvoeding € 200
Kraamzorg eigen bijdrage100%
Kraamzorg na adoptie 16 uur
Kraamzorg na opname 16 uur
Meerlinguitkering € 250
Verloskamer eigen bijdrage 100%
Brillen / contactlenzen per twee kalenderjaren€ 125
en korting met SamenGezond
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden100%
Buitenland vaccinatie bij reizen naar buitenland€ 150
Buitenland spoedeisende tandheelkundige zorg€ 250
Camouflagemiddelen en -therapie € 200
Cursussen € 50
Diëtetiek 2 uur
Dieetpreparaat € 100
Epilatie gehele verzekeringsduur 80% tot € 500
Fysiotherapie en oefentherapie32 behandelingen
Geneesmiddelen eigen bijdrage€ 200
Griepvaccinatie 100%
Hospice of Bijna-Thuis-Huis € 35 per dag tot € 3.200
Kinderopvang bij ziekenhuisopname € 20 per dag max. 3 maanden
Mantelzorg  
Mantelzorgcursussen € 100
Mantelzorgmakelaar per twee kalenderjaren € 350
Mantelzorg vervanging 15 dagen
Overgangsconsulent € 200
Patiëntenverenigingen  
Cursus € 50
Lidmaatschap € 50
Therapie € 100
Plaswekker 100% éénmalig
Pruiken en alternatieven voor een pruik € 300
Reiskosten ziekenbezoek eerste 500km voor eigen rekening € 0,25 per km tot max. € 150
Softbrace of spalk € 50
Sport Medisch Advies€ 150
Sterilisatie man € 300
Sterilisatie vrouw € 1.200
Steunpessarium 100%
Stottertherapie € 300
Vaat- en/of pigmentbehandeling € 200
Verblijfskosten logeer- of gasthuis bezoekend gezinslid € 300
Verblijfskosten logeer- of gasthuis patiënt € 350
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen€ 150
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar100%
Kies ExtraVerzorgd


TandVerzorgd 250
Bekijk de zorgkaart »
Vergoeding van tandheelkunde maximaal € 250
Periodieke controles 100%
Alle tandheelkundige behandelingen 80% uitgezonderd uitwendig bleken en orthodontie
Tandongevallen max € 10.000
Kies TandVerzorgd


TandVerzorgd 500
Bekijk de zorgkaart »
Vergoeding van tandheelkunde maximaal € 500
Periodieke controles 100%
Alle tandheelkundige behandelingen 80% uitgezonderd uitwendig bleken en orthodontie
Tandongevallen maximaal € 10.000
Kies TandVerzorgd


TandVerzorgd 750
Bekijk de zorgkaart »
Vergoeding van tandheelkunde maximaal € 750*
Periodieke controles 100%
Alle tandheelkundige behandelingen 80% uitgezonderd uitwendig bleken en orthodontie
Tandongevallen max. € 10.000

Orthodontie
(vanaf 18 jaar) 80% max. € 500
(t/m 17 jaar wachttijd van een jaar) 100% max. € 2.000
*Als u in 2018 geen gelijkwaardige dekking had voor vergoeding van orthodontie, kronen, bruggen en implantaten, kan er een wachttijd van toepassing zijn voor de vergoeding van orthodontie, kronen, bruggen en implantaten.
Kies TandVerzorgd
JongerenVerzorgd
Bekijk de zorgkaart »
Acnebehandeling: € 200
Alternatieve zorg: Max € 40 per behandeldag,
100% voor geneesmiddelen, samen tot € 200
Brillen / contactlenzen: per twee kalenderjaren € 75
en korting met SamenGezond
Buitenland
- spoedeisende zorg / geneesmiddelen: 100%
- medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden: 100%
- vaccinatie bij reizen naar buitenland: € 150
- spoedeisende tandheelkundige zorg: € 250
Fysiotherapie oefentherapie: 9 behandelingen
Geneesmiddelen eigen bijdrage: € 100
Kraamzorg: 100%
Sport medisch advies: € 150
Voetzorg pedicure, orthopedische steunzolen: € 150
Voorbehoedsmiddelen vrouwen vanaf 21 jaar: 100%
Nog meer vergoedingen + 6 extra vergoedingen
Vergoeding van tandheelkunde:
Maximaal € 150
Periodieke controles 100%

Alle tandheelkundige behandelingen 80% uitgezonderd uitwendig bleken, kronen, bruggen, orthodontie,prothesen, implantaten, inlays, parodontologie en gnathologie

Tandongevallen max. € 10.000

Bekijk alle vergoedingen »

Kies JongerenVerzorgd
Aanvullend
Bekijk de zorgkaart »  
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden100%
Buitenland spoedeisende tandheelkndige zorg€ 250
Fysiotherapie oefentherapie9 behandelingen


Vergoeding van tandheelkunde
Maximaal € 250
80% vergoeding van consulten, vullingen, verdoving, röntgenfoto’s, wortelkanaalbehandeling, chirurgische hulp en tandsteen verwijderen
Tandongevallen maximaal € 10.000

Lees meer over Aanvullend »

Kies Aanvullend


Extra Aanvullend
Bekijk de zorgkaart »  
Buitenland spoedeisende zorg / geneesmiddelen en medisch noodzakelijk vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden100%
Buitenland spoedeisende tandheelkndige zorg€ 250
Fysiotherapie9 behandelingen


Vergoeding van tandheelkunde
Maximaal € 500
Periodieke controles 100%
Alle tandheelkundige behandelingen 80% uitgezonderd uitwendig bleken en orthodontie
Tandongevallen maximaal € 10.000

Lees meer over Aanvullend »

Kies Aanvullend


Zoek vergoedingen

Alle vergoedingen

U kunt via de website van Menzis zoeken op vergoeding, behandeling of aandoening. Zo kunt u zien wat er via welke (aanvullende) verzekering door Menzis wordt vergoed.

Ga naar de website van Menzis om te zoeken »

Declareren

Handige App

Ingediende declaraties worden vaak al binnen enkele werkdagen uitbetaald. Declareren van vergoedingen kan per post en online via mijnmenzis.nl » met uw DigiD.

Overal waar u maar bent uw declaraties indienen via uw smartphone of tablet? Download dan de handige Menzis App en u kunt altijd en overal declareren.

 
PMA logo
 

Belangrijke telefoonnummers PMA zorgverzekering:

Algemene vragen

Bel gratis: 0800 - 20 40
(ma t/m vr 8:00 - 21:00
za: 10:00 - 16:00)

Alarmcentrale Menzis

Bel: +31 317 455 555
(24 uur per dag en 7 dagen per week)

Bel gratis 0800-2040

Maandag tot en met vrijdag van 8:00 - 21:00
zaterdag: 10:00 - 16:00

Alarmcentrale Menzis

Bel: +31 317 455 555
(24 uur per dag en 7 dagen per week)

PMA logo
 

Bezoekadres

Kerklaan 2
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel

Postadres

Postbus 313
2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel

Contact

T: 0180-320264
E: klantenservice@pma.info

PMA is voordelig en voor iedereen. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 29037111 en geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder de Wft (Wet op het financieel toezicht) vergunningsnummer: 12003892.